Platon Technologies s.r.o.

Kontakt

Napíšte nám

Sídlo a fakturačná adresa

Platon Technologies, s.r.o.
Hlavná 3, 927 01 Šaľa
Slovensko

IČO: 36 279 129
DIČ: 2022119572
IČ DPH: SK2022119572
SK-NIC: PLAT-0008

Kancelárie

Platon Technologies, s.r.o.
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
Slovensko

Prídite k nám na chutnú kávu alebo čaj!

Bankové spojenie

Meno banky: ČSOB
SWIFT kód: CEKOSKBX
IBAN: SK68 7500 0000 0040 0318 3875

Spoločnosť je platiteľom DPH na Slovensku. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 17979/T. Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

Webstránka NGINX.sk

11.3.2013 | Novinky

Webserver nginx je podľa nás najlepší webserver aký bol kedy vytvorený. Prečítajte si o jeho výhodách.

čítať ďalej
sk EU Platon Technologies
Bratislava, Slovakia
helpdesk@platon.sk
+421 222 111 321
sk USA Platon Technologies
Phoenix, Arizona
support@platon.org
+1 480 270 4199
Služby Platon HOSTING
Produkty